Transsendent va g'ayritabiiylik o'rtasidagi farq nima?


javob bering 1:

Transsendent - bu relyativlashtiruvchi so'z. Biror kishini yoki biror narsani oshiradigan narsani boshdan kechirish tajribasi mavjud. Bu odam yoki narsaga nisbatan. Shu nuqtai nazardan, Xudo o'z yaratilishidan ustundir yoki mistik meditatsiya orqali inson tabiat va odam bilan birdamlikni "yuqoriroq" birlikni boshdan kechiradi.

Biz g'ayritabiiy bir narsa haqida gapirganda, bu fan yoki tabiat qonunlari bilan tushuntirib bo'lmaydigan narsalar haqida. Bunday mavjudotlarga misollar samoviy do'zax, jinlar va farishtalar va astral jismlardir.

Shunga qaramay, biz g'ayritabiiy mavjudotlar tabiatdan oshib ketgan deb aytishimiz mumkin. Go'yo astral jism o'zining tabiiy tanasini kesib o'tadi va Xudo g'ayritabiiy mavjudot kabi, o'z yaratilishidan va mavjudotlaridan ustun turadi.