Kontseptual doiralar va tadqiqot paradigmasi o'rtasidagi farq nima?


javob bering 1:

Bir qarashda, umuman munosabatlar yo'q.

Kontseptual asos aslida narsalarning nomlaridan, shu jumladan narsalar o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi. Bu munosabatlar empirik va dunyoning yoki maydonning yaxshi shakllangan qarashlariga asoslanishi mumkin va, xususan, "mehribon" va "bir qismi", shuningdek egalik va kosmik vaqt munosabatlari va sababiy munosabatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Tadqiqot doirasi aniq kontseptual doiraga yoki maqsadli domen yoki dastur sohasiga nom berish tizimiga asoslanishi yoki bo'lmasligi mumkin. Biroq, aniqlangandan so'ng, qabul qilinishi yoki bashorat qilinadigan tendentsiya xususiyatlari va shubhali sabablari aniqlanadi. Shu bilan birga, ishlatiladigan usullar, shu jumladan eksperimental paradigmalar, ma'lumotlar yig'ish konventsiyalari, statistik yondashuvlar, matematik modellar, hisoblash usullari va taxminlarni soddalashtirish muhimroqdir.

Masalan, ma'lum algoritmlar bilan o'qitilgan neyron tarmoqlari yoki chuqur neyron tarmoqlaridan foydalangan holda chuqur o'rganish har bir maqsadli domen, dastur sohasi yoki kontseptual tizim uchun agnostik bo'lgan (yoki umumiy va o'ziga xos) tadqiqot paradigmalaridir. Xuddi shu narsa umuman statistik usullarga va xususan Bayesiya statistikasiga nisbatan qo'llaniladi.

Boshqa tomondan, ma'lum ismlar bilan bog'liq tashkil etilgan nazariyalar ko'pincha nazariyani tushuntirishga va rivojlantirishga yordam beradigan o'zaro bog'liq kontseptual doiraga ega, shuningdek, nazariya atrofida qaysi yondoshuvlar ma'qul bo'lishini ajratib turadigan tadqiqot paradigmasi mavjud. oldinga