Pul bozori va kapital bozori o'rtasidagi farqni qanday izohlaysiz? Moliyaviy vositalarning qaysi turlari savdoga qo'yiladi? Qaysi bozor ko'proq o'zgaruvchan?


javob bering 1:

Kapital bozorlari deganda sarmoyalarni jalb qilish va savdo orqali pul talab qilinadigan soha tushuniladi. Pul bozori bu o'zaro fondning atamasidir, uning tarkibiy qismlari pul mablag'lari, daromadli qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar va past o'zgaruvchan vositalarning (masalan, ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar) kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Ikkalasini shunday taqqoslash mumkin emas, chunki ular ikki xil mavzu.