Intruziv va ekstruziv magnitli jinslar o'rtasidagi farqni qanday izohlaysiz (har biriga bitta misol keltiring)?


javob bering 1:

Magma kamerasida chuqur toshlar hosil bo'ladi, bu erda magma nisbatan sekin soviydi. Shu tog' jinslarining donalari nisbatan katta. Masalan: Dunit

Bunga javoban, yuzada ortiqcha toshlar hosil bo'ladi. Magma er yuzidan chiqqanda, u ham salqin jinslar, ham havo bilan o'zaro ta'sir qiladi. Nisbatan tez soviydi va tez sovishi tufayli don miqdori nisbatan yaxshi. Sinishi mumkin bo'lgan mikroskop ostida shisha materiallarning mavjudligini ko'rishingiz mumkin.

Masalan: bazalt